Interim Management eller Rekrytering

Enligt en internationell undersökning så slutar 40% av chefer som tillsätts utifrån inom 18 månader. Enligt svenska undersökningar så är genomsnittstiden för en VD i börsnoterade bolag ca 3-4 år. Kostnader för felrekrytering kan bli mycket höga.

Några fördelar med att Chef att hyra eller Interim Manager i stället för att rekrytera:

  • Erfarenhet – Interim Manager är vanligtvis överkvalificerad vilket ökar chanserna för framgång
  • Tempo – Interim Manager kan vara på plats inom 2 veckor
  • Objektivitet – Interim Manager tillför snabbt nya perspektiv utifrån
  • Fokus – Interim Manager är fokuserad på uppsatta mål utan inblandning i internpolitiken
  • Flexibilitet – Interim Manager arbetar flexibelt, heltid eller deltid vid behov under uppdragets gång
  • Engagemang – undersökningar visar att Interim Manager ofta är mer engagerade och målfokuserade
  • Ekonomi – Interim Manager-uppdrag som sträcker sig upp till ca 3-4 år är som regel mer kostnadseffektiva
  • Team – Interim Manager har under hela uppdragstiden stöd från Interim Partner AB

Fortfarande tveksam – anlita en Interim Manager med option att rekrytera…