Arbeta som Chef att hyra

BEEN THERE – DONE THAT…

Du är välkommen att registrera dig hos oss, om du bedömer att din kompetens, erfarenhet och skapade resultat inom en bransch, marknad eller funktion kan komma till stor nytta i andra företag och du dessutom har en gedigen förmåga att arbeta självständigt och tycker om att applicera dina kunskaper i nya situationer.

Att arbeta med Interim Management lösningar, som Chef att hyra, Interim Executive, Interim Manager, Projektledare, Expert / Rådgivare eller i en Konsultroll ställer stora krav på förmågan att snabbt sätta sig in i nya verksamheter och skapa förtroende och ett bra samarbetsklimat, för att lösa de olika uppgifter / utmaningar som våra klienter önskar.

Processen för att arbeta som interimschef börjar med att du skickar in din CV. Då vi får in uppdrag där vi bedömer att din kunskap, kompetens och erfarenhet passar, kontaktar vi dig för att diskutera ditt intresse av att ta dig an uppdraget. Om vi tillsammans bedömer att du passar för uppdraget, skriver vi ett avtal om Sekretess och Process för att bli anlitad. Därefter presenterar vi din bakgrund för uppdragsgivaren, som avgör om denne önskar gå vidare och träffa dig. Under förutsättning att både du uppdragsgivaren är intresserade av att gå vidare och villkor accepteras av alla parter, upprättas uppdragsavtal mellan dig och Interim Partner och ett motsvarande uppdragavtal mellan Interim Partner och uppdragsgivaren. Vi följer GDPR och vår sekretesspolicy framgår här.

Jag är en executive – chef – expert med minst 15-20 års framgångsrik karriär som vill registrera min CV