Sekretesspolicy

Information om Registrering och Sekretesspolicy

Webbplatser som bygger på information från människor bör självfallet ha en sekretesspolicy. Tyvärr är det många svenska webbtjänster som inte bemödar sig om att tala om vad de gör med information som samlas in.

Din uppfattning om Interim Partner AB:s hantering av den information som du lämnar om dig själv till Interim Partner AB är mycket viktig. Ju tryggare du känner dig med vår hantering, desto bättre kan vår databas bli, och ju bättre den blir, desto bättre blir de lösningar vi föreslår våra kunder. Detta gagnar dig som kandidat, men också indirekt företagets långsiktiga utveckling.

Med den erfarenhet och kompetens du har, är din röst och dina åsikter är intressanta för många företag och organisationer. Du har därför möjlighet vid registreringen av din bakgrund och din CV, kunna acceptera att delta i externa undersökningar. Då ersättning lämnas för alla externa undersökningar är det givetvis viktigt att den information du lämnat uppdateras, vilket du själv är ansvarig för. I stället för att ersättningen för ditt svar betalas ut till dig, efter avdrag för sociala avgifter, så har Interim Partner AB hos Cint AB (som hanterar denna del av databasen) begärt att hela din ersättning går till välgörande ändamål, och vi har valt att att Hand in Hand skall stå som mottagare.

Här är Interim Partners och Cints sekretesspolicy:

Privat information om dig där du personligen kan identifieras lämnas aldrig ut till tredje part utanför Interim Partner AB och Cint-koncernern (IP och C), såvida du inte gett ditt uttryckliga tillstånd därtill eller svensk domstol har begärt informationen.
IP och C använder inte medlemmarna som betalningsmedel – således finns inga ”kick-back-avtal” med andra företag, byten av medlemsregister eller andra sätt där du kan riskera att via ditt medlemsskap bli en del av en affärsuppgörelse, utan att du gett din uttryckliga tillåtelse därtill.

IP och C följer PUL (personuppgiftslagen) . I enlighet med denna har förordnats ett sk. personuppgiftsombud, vars uppgift är att tillse att personuppgifter handhas på ett lagligt och korrekt sätt. Personuppgiftsombud inom CINT är Eva Mattsson.
I det fall ett företag via Cint.com söker komma i kontakt med enskild kandidat i Interim Partners register, sker det helt och hållet på dina villkor. Du tar således ställning till om kontakt skall ske.

Anställda, eller andra inom IP och C eller Cint.com, som på något sätt kommer i kontakt med personlig information är bundna av sekretessavtal, där ett brott mot avtalet innebär omedelbart avsked, och eventuellt skadeståndskrav såväl från IP och C som från dig.

IP skall vid varje tillfälle kunna lämna information till dig som kandidat om vilka data IP har om dig som person. Denna information tas bort för evigt ur databasen senast en vecka efter du har upphört att vara kandidat. Du finner din information efter inloggning på ”Min Interimsroll” under ditt namn.

IP och C samlar aggregerad information om användningen av Cint – således skapas total statistik över vilka webbläsare (browsers) medlemmarna använder, vilka sidor som är populära och vilka som inte är det, vilka webbadresser medlemmarna kom ifrån, vilka de går till etc. Cint använder cookies för att göra detta. Genom att lägga ihop alla medlemmars användande av CINT får vi en bild av vad som skall förändras, tilläggas eller tas bort. Information som insamlas på detta vis, kopplas inte till dig personligen.

Din mailadress kommer aldrig att säljas eller medvetet föras vidare till tredje part. Du skall inte som en följd av IP och C agerande råka ut för att någon obehörig tredje part kan marknadsföra produkter eller tjänster till dig.