Sekretesspolicy

Information om Registrering och Sekretesspolicy

Webbplatser som bygger på information från människor bör självfallet ha en sekretesspolicy. Tyvärr är det många svenska webbtjänster som inte bemödar sig om att tala om vad de gör med information som samlas in.

Din uppfattning om Interim Partners hantering av den information som du lämnar om dig själv till Interim Partner är mycket viktig. Ju tryggare du känner dig med vår hantering, desto bättre kan vår databas bli, och ju bättre den blir, desto bättre blir de lösningar vi föreslår våra kunder. Detta gagnar dig som kandidat, men också indirekt företagets långsiktiga utveckling.

Interim Partners sekretesspolicy:

Privat information om dig där du personligen kan identifieras lämnas aldrig ut till tredje part utanför Interim Partner (IP), såvida du inte gett ditt uttryckliga tillstånd därtill eller svensk domstol har begärt informationen.
IP använder inte dina uppgifter som betalningsmedel – således finns inga ”kick-back-avtal” med andra företag, byten av register eller andra sätt där du kan riskera att dina uppgifter blir en del av en affärsuppgörelse, utan att du gett din uttryckliga tillåtelse därtill.

IP följer Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). I enlighet med denna har förordnats ett sk. personuppgiftsombud, vars uppgift är att tillse att personuppgifter handhas på ett lagligt och korrekt sätt. Personuppgiftsombud inom IP är Kent Schultz.
I det fall ett företag via IP söker komma i kontakt med enskild kandidat i Interim Partners register, sker det helt och hållet på dina villkor. Du tar således ställning till om kontakt skall ske.

Anställda, eller andra inom IP, som på något sätt kommer i kontakt med personlig information är bundna av sekretessavtal, där ett brott mot avtalet innebär omedelbart avsked och eventuellt skadeståndskrav.

IP skall vid varje tillfälle kunna lämna information till dig som kandidat om vilka data IP har om dig som person. Denna information tas bort för evigt ur databasen senast en vecka efter skriftlig begäran om att upphöra att vara kandidat.

IP samlar aggregerad information om användningen av hemsidan – således skapas total statistik över vilka webbläsare (browsers) besökare använder, vilka sidor som är populära och vilka som inte är det, vilka webbadresser besökare kom ifrån, vilka de går till etc. IP använder cookies för att göra detta. Genom att lägga ihop alla besökares användande av IP får vi en bild av vad som skall förändras, tilläggas eller tas bort. Information som insamlas på detta vis, kopplas inte till dig personligen.

Din mailadress kommer aldrig att säljas eller medvetet föras vidare till tredje part. Du skall inte som en följd av IP’s agerande råka ut för att någon obehörig tredje part kan marknadsföra produkter eller tjänster till dig.