Interim Manager – Projektledare – Konsult – Styrelse

Skapa konkurrensfördelar med en chef att hyra – Interim Manager

Verksamhetsledning

En Interim Manager eller Interim Executive är en Chef att hyra som med kort varsel kan gå in i en befattning. Behöver organisationen en ny VD, ekonomichef, produktionschef, marknadschef, inköpschef, HR-chef etc, så kan du få hjälp av Interim Partner att finna rätt Interim Manager för din verksamhet.

Oavsett var i utvecklingen din verksamheten befinner sig, har vi som regel Interim Managers som har varit i liknande situationer tidigare och vars erfarenhet kan hjälpa dig att snabbare komma vidare. Vi har ledare som arbetat med och vet hur man hanterar verksamheter i olika faser som framgår av ovanstående bild.

Projektledning

Allt mer utveckling och arbete sker i projektform. För att projekt, som ofta kan vara både stora och komplexa, skall bli framgångsrika krävs det kunniga och erfarna projektledare, som också förstår hur integration med den löpande verksamheten skall ske.

Expert / konsultroll

En Interim Manager har som regel minst 15-20 års operativ erfarenhet. Många har också arbetat i konsultroller både i konsultföretag eller internt i storföretag. Oavsett om det gäller till exempel organisationsutveckling, processtyrning, kvalitetsutveckling, M&A, implementering av SAP, SOX eller andra rutiner och system, kan du få hjälp att utveckla din verksamhet.

Styrelseuppdrag

Chefer med lång erfarenhet från arbete på ledningsgruppsnivå, delar gärna med sig av sin erfarenhet. Många av våra Interim Managers har stor erfarenhet av styrelsearbete i såväl stora som små företag.