Tips för din CV

Det finns ingen speciell mall som är bättre än andra, men nedan finner du några punkter att tänka på:

  • Försök att begränsa ditt CV till högst tre sidor
  • Ange helst dina anställningar och/eller uppdrag i kronologisk ordning
  • Beskriv de resultat du uppnått, speciellt under de senaste 3 – 4 åren eftersom Interim Executives vanligen engageras utifrån aktuell kunskap
  • Beskriv speciellt arbete inom Interim Management, Projektledning eller Förändringsledning
  • Använd så många nyckelord som möjligt, som täcker din specialkompetens
  • Ange utbildningar och språkkompetenser
  • Underlätta för läsaren att förstå vad du kan erbjuda
  • Ange gärna adress, telefonnummer och e-mail
  • Skapa helst dokumentet i Word i ett modernt typsnitt