Tips för din CV

Din CV bör visa vem du är och vilka resultat du har åstadkommit.

Det finns ingen speciell mall som är bättre än andra, men nedan finner du några punkter att tänka på:

  • Försök att begränsa ditt CV till högst tre sidor
  • Ange helst dina anställningar och/eller uppdrag i kronologisk ordning
  • Beskriv de resultat du uppnått, speciellt under de senaste 3 – 4 åren eftersom Interim Executives vanligen engageras utifrån aktuell kunskap
  • Beskriv speciellt arbete inom Interim Management, Projektledning eller Förändringsledning
  • Använd så många nyckelord som möjligt, som täcker din specialkompetens
  • Ange utbildningar och språkkompetenser
  • Underlätta för läsaren att förstå vad du kan erbjuda
  • Ange gärna adress, telefonnummer och e-mali
  • Skapa helst dokumentet i Word i ett modernt typsnitt